A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch trồng cây tết Bính Thân 2016

- Thực hiện Công văn số 24/CNN-LN ngày 08/01/2016 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh và công văn số 70/SGDĐT-VP; về việc tổ chức “Tết trồng cây” xuân Bính Thân năm 2016; - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ vĩ đại về việc trồng cây cho đời sau, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tích cực

SỞ GD&ĐT  HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT

NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU

 


Số      /KH-THPT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 


         Kỳ Anh, ngày    tháng 02  năm 2016

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ

XUÂN BÍNH THÂN 2016

           

- Thực hiện Công văn số 24/CNN-LN ngày 08/01/2016 của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh và công văn số 70/SGDĐT-VP; về việc tổ chức “Tết trồng cây” xuân Bính Thân  năm 2016;

- Thực hiện lời dạy của Bác Hồ vĩ đại về việc trồng cây cho đời sau, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp;

Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu lập kế hoạch tổ chức tết trồng cây như sau:    

I. Mục đích yêu cầu:

- Nhằm tiếp tục phát động trong toàn thể CBGV, học sinh trong nhà trường thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Qua đó, tạo không khi sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong những ngày đầu xuân Bính Thân năm 2016, làm tiền đề cho sự phát triển của nhà trường trong năm mới.

- Giáo dục đoàn viên thanh niên biết quý trọng cây trồng và có trách nhiệm quan tâm bảo quản những thành quả của mình. Từ đó các em luôn ra sức học tập và làm theo lời Bác, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

- Góp phần làm phong phú hơn trong phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và chủ đề năm học 2015-2016. Đồng thời làm tăng thêm cảnh quan, thẫm mỹ tạo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trong nhà trường.

- Đưa phong trào trồng cây nhớ Bác trở thành một hoạt động văn hoá trong nhà trường, trong hoạt động Đoàn Thanh niên.

II. Đối tượng, thời gian, địa điểm:

- Đối tượng:

+ Giáo viên: Toàn thể cán bộ, giáo viên (Kể cả cán bộ, giáo viên hợp đồng)

+ Học sinh: Mỗi lớp cử 20 học sinh ngoan, nhà gần trường

- Dụng cụ: Ven hoặc cuốc

- Thời gian: 7h30’ sáng ngày 13/02/2016 (tức ngày 06/01 âm lịch)

- Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

 

III. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận:

- Ban giám hiệu: Chỉ đạo chung

- Đoàn trường: (Đ/c Lê Văn Phúc chủ trì)

                Chuẩn bị cờ Tổ quốc, tập trung học sinh, kiểm tra sỉ số các lớp tham gia lao động nạp danh sách cho BGH nhà trường (Đ/c Hà)

- GVCN: Chịu trách nhiệm chỉ đạo, nhận cây và cử học sinh của lớp, phân công dụng cụ, nhắc nhở, kiểm tra trong quá trình trồng.

- Học sinh: Những học sinh được cử đi trồng phải tích cực tham gia trồng cây theo đúng hướng dẫn và quy trình trồng..

- Ban chỉ đạo trồng cây:

+ Đồng chí Hồ Công Thành: Phát cây cho các lớp trồng

+ Đ/c Nguyễn Hữu Long, Đ/c Lê Văn Phúc - Chỉ đạo các lớp  trồng cây phía sau nhà học bộ môn.

+ Đ/c Nguyễn Văn Tịnh, Đ/c Trần Danh Toàn - Chỉ đạo các lớp Khối 11 trồng cây phía khu vực nhà nội trú.

+ Đ/c Lê Văn Thiện, Nguyễn Mậu Đàn - Chỉ đạo các lớp 12 trồng cây phía sân thể dục.

Các đồng chí CB,GV còn lại tham gia trồng cây cùng với học sinh.

Trên đây là kế hoạch tổ chức tết trồng cây đầu năm của trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu đề nghị CB,GV và học sinh tổ chức thực hiện tốt.

 

 Nơi nhận:

   - Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng;

   - BCH Đoàn trường (để thực hiện)

   - Tổ trưởng chuyên môn;

   - Giáo viên chủ nhiệm (để thực hiện);

   - Website trường;

   - Lưu: VT.

P. HIỆU TRƯỞNG

 

Lê Ngọc Hà

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết