Hội thảo Đổi mới kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học môn Vật lí cấp THPT

         Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2012-2013 "Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá", với mục tiêu tạo sự chuyển biến về chất lượng dạy học ở các nhà trường, ngày 07 tháng 11 năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo "Đổi mới kiểm tra đánh giá, phương pháp dạy học môn Vật lí cấp THPT", việc tổ chức Hội thảo nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế các nhà trường góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn vật lý cấp THPT năm học 2012 – 2013 và những năm tiếp theo. 

 

              Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Lạc - Trưởng Phòng GDTrH nêu mục đích, yêu cầu, nội dung hội thảo, các đại biểu đã được dự hai tiết dạy thể nghiệm (của Thầy giáo Nguyễn Đình Đạt - Trường THPT chuyên Hà Tĩnh và Cô giáo Nguyễn Thị Phương Lan - Trường THPT Mai Thúc Loan), nghe các báo cáo tham luận về đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá (của Thầy giáo Nguyễn Đình Thám - Trường THPT Hồng Lĩnh, Thầy giáo Hoàng Bá Hùng - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh và Thầy giáo Phạm Văn Thành - Trường THPT Trần Phú), các đại biểu đã có nhiều ý kiến trao đổi, đánh giá thực trạng khó khăn trong dạy học bộ môn Vật lí ở các nhà trường; phân tích và chỉ ra các giải pháp sát với thực tế ở các trường học nhằm tháo gỡ những vấn đề khó trong giảng dạy bộ môn.

Các đại biểu dự tiết dạy thể nghiệm

Hội thảo cũng đã thống nhất cao về các yêu cầu trong quá trình ra đề kiểm tra, đề thi (xây dựng ma trận, lập ngân hàng đề thi, biên soạn đề thi,…) đảm bảo theo chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng ra đề mở nhằm tác động tích cực đến sự đổi mới phương pháp dạy học. Hội thảo đã tạo được khí thế mới trong việc tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng thiết bị dạy học, công nghệ thông tin của toàn đội ngũ. Hy vọng chất lượng dạy học môn Vật lí cấp THPT thời gian tới ở các nhà trường sẽ đạt hiệu quả như mong muốn.