• Nguyễn Thị Lý
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0981376428
  • Email:
   hoalyly24211@gmail.com
 • Hồ Minh Hòa
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0978815517
  • Email:
   hominhhoa@gmail.com
 • Nguyễn Văn Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc Sĩ Toán
  • Điện thoại:
   0988347267
  • Email:
   vnvantinh204@gmail.com
 • Đinh Văn Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng môn Tin
  • Điện thoại:
   0975951885
  • Email:
   ngocboy@gmail.com
 • Nguyễn Viết Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV tin
  • Điện thoại:
   0976346316
  • Email:
   hungtinbichau@gmail.com
 • Đào Đức Trí
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Trưởng
  • Điện thoại:
   0968175146
  • Email:
   daoductori@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội