TỔNG HỢP GIÁM THỊ HỌC KÌ I NĂM HỌC 2012- 2013

 

     Đơn vị: buổi
TTHỌ TÊNT9T10T11T12HKI
1Trần Văn Hiển3310622
2Nguyễn Hữu Long644317
4Lê Văn Phúc224412
5Lê Minh Thiện245415
6Hoàng Đông Giang1 348
7Nguyễn Văn Triển134311
9Lê Đức Đồng224412
10Nguyễn Việt Dũng20428
11Đặng Xuân Bắc232310
12Trần Thị Ngọc  224
13Nguyễn Văn Tịnh  246
14Trần Thị Thanh  101
15Nguyễn Thị Mỹ Hoàn  1 1
       
    Tổ trưởng GT 
    Trần Văn Hiển