Trang chủ
Liên kết Website
THÔNG BÁO - LỊCH CÔNG TÁC - THÔNG BÁO - GIẤY MỜI Bản in
 
Kế hoạch, thể lệ cuộc thi tim hiểu 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1836-2016)
Tin đăng ngày: 1/10/2016 - Xem: 1160
 

                               TÀI LIỆU THAM KHẢO VỀ CUỘC THI TÌM HIỂU 180 NĂM THÀNH LẬP HUYỆN KỲ ANH (1836-2016)

 

I. KHÁI QUÁT VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ SỰ THÀNH LẬP HUYỆN KỲ ANH

1. Vị trí địa lý

Huyện Kỳ Anh ở phía Đông Nam tỉnh Hà Tĩnh, vào khoảng 17,5 - 18,18 độ vĩ Bắc, 106 - 106,28 độ kinh Đông, nằm chếch hướng Tây Bắc - Đông Nam trên bản đồ. Phía Bắc và Tây Bắc giáp huyện Cẩm Xuyên, phía Nam và Tây Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Đông giáp biển Đông. Kỳ Anh có diện tích tự nhiên 1.052,91 km2 , bằng 1/6 diện tích cả tỉnh, trong đó đồi núi chiếm 74%. Kỳ Anh có 63 km bờ biển, có cảng biển nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và du lịch.

2. Sự thành lập huyện năm 1836

- Trong quốc gia Đại Việt, vùng đất Kỳ Anh từng có nhiều tên gọi:

+ Thời Tiền Lê năm 981, Lê Hoàn cắt một phần Châu Hoan lập ra Châu Thạch Hà (gồm 3 huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bây giờ).

+ Thời Lý năm 1025, Lý Thái Tổ lập trại Định Phiên, Châu Thạch Hà đổi thành huyện Thạch Hà.

+ Đến thời Trần năm 1225, trại Định Phiên đổi thành Châu Nhật Nam.

+ Sang thời Lê năm 1469, Lê Thành Tôn nhập châu - huyện thành các Thừa tuyên. Thừa tuyên Nghệ An gồm có 9 phủ, 25 huyện, 2 châu. Hà Tĩnh ngày nay thuộc thừa tuyên Nghệ An gồm 2 phủ: Đức Quang và Hà Hoa. Phủ Hà Hoa có 2 huyện: Thạch Hà và Kỳ Hoa (đất Cẩm Xuyên và Kỳ Anh bây giờ).

- Năm 1802, bắt đầu triều đại nhà Nguyễn, thời vua Gia Long đơn vị hành chính chưa có gì thay đổi. Sang thời Minh Mạng, năm thứ 21 (1831) vưa ra sắc dụ cắt phủ Hà Hoa và phủ Đức Quang thành lập tỉnh mới đặt tên là tỉnh Hà Tĩnh.

- Năm Minh Mạng thứ 17 (1836), vua ra sắc dụ chia huyện Kỳ Hoa thành 2 huyện: huyện Kỳ Hoa và huyện Hoa Xuyên. Năm 1841, vua Thiệu Trị đổi tên huyện Kỳ Hoa thành huyện Kỳ Anh và huyện Hoa Xuyên thành huyện Cẩm Xuyên. Như vậy, năm Minh Mạng thứ 17 (1836) huyện Kỳ Anh được thành lập.

- Huyện Kỳ Anh lúc thành lập có 2 tổng (Cấp Dẫn và Đậu Chữ), gồm 87 làng xã. Sau một thời gian chia thành 4 tổng, đến đời Duy Tân thứ 5 (1911) cắt 6 thôn của tổng Hà Trung và 3 thôn của tổng Cấp Dẫn thành lập tổng Vọng Liệu. Tổng Cấp Dẫn có 21 làng, tổng Hà Trung có 20 làng, tổng Đậu Chữ có 22 làng, tổng Hoàng Lệ có 25 làng, và tổng Vọng Liệu có 9 làng.

- Sự thành lập huyện Kỳ Anh có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử, tên Kỳ Anh xuất huyện trên lãnh thổ quốc gia Việt Nam. Đó là một mốc quan trọng, là một bước ngoặt trong tiến trình lịch sử Kỳ Anh, chứng tỏ vùng đất này đã phát triển và trở thành một đơn vị hành chính quan trọng trong tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và cả nước nói chung. Sự ra đời của huyện Kỳ Anh đã mở ra một thời kỳ mới, một chặng đường mới đầy gian lao thử thách song hết sức vẻ vang, hào hùng của các thế hệ nhân dân Kỳ Anh.

II. CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG 180 NĂM CỦA HUYỆN KỲ ANH (1836-2016)

1. Các phong trào chống thực dân Pháp của nhân dân Kỳ Anh và sự ra đời của Đảng bộ huyện

- Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, biến nước ta thành một nước thuộc địa, nửa phong kiến. Cũng như nhân dân cả nước, nhân dân Kỳ Anh bị hai tầng áp bức, hầu hết nhân dân không có ruộng để sản xuất, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ.

- Năm 1874, ở Kỳ Anh nổi lên phong trào chống Pháp của Cù Biểu, quân khởi nghĩa đã chiếm được thành huyện và giữ vững được 3 tháng.

- Trong 10 năm (1885-1895) nhân dân Kỳ Anh đã tham gia cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng rất sôi nổi, thành lập được một quân thứ gọi là Kỳ Thứ, một trong 15 quân thứ của cụ Phan.

- Phong trào Cần Vương chấm dứt, các phong trào yêu nước khác lại tiếp tục nổi lên ở Kỳ Anh như phong tào Duy Tân (1904), phong trào chống thuế (1908), phong trào đồi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925). Đảng Tân Việt ra đời, Kỳ Anh trở thành miền đất hứa cho Đảng Tân Việt nảy mầm và phát triển.

- Ngày 03/02/1930 tại Cửu Long - Hương Cảng (Trung Quốc), dưới sự chủ toạ của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, thay mặt cho Quốc tế Cộng sản, Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành công, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

- Cuối tháng 3/1930, Đảng bộ Hà Tĩnh được thành lập do đồng chí Trần Hữu Thiều (tức Nguyễn Trung Thiên) làm Bí thư.

- Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1930, ở Kỳ Anh đã thành lập được 7 chi bộ Đảng và 42 đảng viên. Để thống nhất về tổ chức và tập trung lãnh đạo, trong 2 ngày 4-5/6/1930, tại đền Phương Gia (xã Kỳ Bắc), Hội nghị thành lập Đảng bộ Cộng sản Việt Nam huyện Kỳ Anh được tiến hành. Dự hội nghị có 37 đảng viên, bầu ra BCH Huyện ủy lâm thời có 7 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tiến Liên được bầu làm Bí thư Huyện ủy.

2. Kỳ Anh thời kỳ đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng (1930-1945)

2.1 Đảng bộ Kỳ Anh trực tiếp lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931

Với khẩu hiệu “Có cách mạng thì sống, không có cách mạng thì chết”, phong trào cách mạng ngày càng lớn mạnh. Trong suốt tháng 8 và những ngày đầu tháng 9 năm 1930, phong trào đấu tranh của nhân dân Kỳ Anh phát triển mạnh trở thành cao trào chống chính quyền thực dân - phong kiến, diễn ra liên tục, sôi nổi với nhiều hình thức phong phú. Tiêu biểu là cuộc biểu tình ngày 9/9/1930 của gần 5000 nông dân từ các tổng trong toàn huyện, tập trung kéo về huyện lỵ do đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Huyện ủy viên tổng chỉ huy. Cuộc đấu tranh của nhân dân buộc tri huyện Nguyễn Đức Trinh phải bỏ trốn.

Cuộc khủng bố trắng của bọn đế quốc - phong kiến đối với cao trào cách mạng 1930-1931 ở Kỳ Anh diễn ra khốc liệt. Bọn Tây đồn, lính lê dương lùng sục, vây ráp suốt ngày đêm, khắp thôn xóm. Chúng bắt trói, tra tấn, đánh đập nhiều cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và đốt phá hàng chục ngôi nhà. Chúng kết án tử hình đồng chí Nguyễn Trọng Bình và làm án tù 13 năm đối với 11 đồng chí. Ngày 2/01/1930, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Huyện ủy viên, tổng chỉ huy cuộc biểu tình ngày 9/9/1930 ra xử chém tại thành huyện.

Cao trào cách mạng 1930-1931 ở Kỳ Anh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu: Bài học về vận động, tổ chức và phát huy năng lực cách mạng to lớn của quần chúng nhân dân. Tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều giữ vững niềm tin vào Đảng, tìm cách khắc phục khó khăn để khôi phục lại tổ chức và phong trào.

2.2. Mặt trận Việt Minh trực tiếp lãnh đạo nhân dân trong huyện đấu tranh, khởi nghĩa giành chính quyền (1939-1945)

Tháng 9/1939, chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ. Ở Đông Dương, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, tăng cường bóc lột, vơ vét của cải.

Sau các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (9/1940), Nam Kỳ (11/1940) và binh biến Đô Lương (01/1941), thực dân Pháp thẳng tay đàn áp đẫm máu phong trào cách mạng. Tại Kỳ Anh, chúng đem binh lính, mật thám về bao vây, khám xét, bắt giam nhiều cán bộ, đảng viên. Đây là lần thứ ba, Đảng bộ Kỳ Anh bị địch đánh phá, cơ sở Đảng tan vỡ, gây thiệt hại lớn cho phong trào.

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII được triệu tập tại Pác Bó - Cao Bằng từ ngày 10-19/5/1941 dưới sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc. Hội nghị đã hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng.

Ngày 19/5/1941, Mặt trận Việt Minh ra đời tại Cao Bằng. Ở Kỳ Anh, sau đó một thời gian, các tài liệu về Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ VIII và Chương trình Việt Minh được bí mật chuyển tới. Hai tiếng “Việt Minh” được lưu truyền ngày càng rộng khắp trong nhân dân Kỳ Anh.

Tháng 6/1945, phong trào Việt Minh Kỳ Anh đã bắt đầu đều khắp trong cả 4 tổng: Cấp Dẫn, Hà Trung, Vọng Liệu, Đậu Chữ.

19 giờ ngày 14/8/1945, tại Voi, Việt Minh Kỳ Anh họp khẩn cấp. Đồng chí Nguyễn Thuận báo cáo lại tinh thần và nội dung cuộc họp của Việt Minh liên tỉnh ở Nhượng Bạn (Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) và Hội nghị quyết định thành lập Ban khởi nghĩa.

10 giờ sáng ngày 18/8/1945, cán bộ Việt Minh Kỳ Anh nhận được tin Hà Tĩnh giành được chính quyền ở tỉnh lỵ. Kỳ Anh phải lập tức tập trung quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền. Đến 17 giờ cùng ngày, đoàn biểu tình khổng lồ của nhân dân Kỳ Anh đã tập kết tại huyện đường, thay mặt Việt Minh tỉnh và huyện, đồng chí Nguyễn Ngọc Nhạ tuyên bố xóa bỏ chế độ cũ, xóa bỏ mọi chính sách thuế má vô lý do chính quyền Nhật - Pháp và phong kiến tay sai đặt ra, thiết lập chính quyền cách mạng của nhân dân trong toàn huyện dưới sự lãnh đạo của Việt Minh.

Ngày 2/9/1945, hơn 5000 người từ khắp nơi trong huyện, trống, cờ, băng, khẩu hiệu tập trung về sân vận động huyện làm lễ mừng ngày tuyên bố độc lập, mừng Nước Việt Nam Dân chủ Cộng ḥa ra đời.

3. Kỳ Anh trong thời kỳ bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đề quốc Mỹ xâm lược (1945-1975)

Sau Cách mạng tháng Tám, trước những khó khăn chồng chất, quân dân Kỳ Anh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã nhanh chóng triển khai và hoàn thành xuất sắc một loạt nhiệm vụ cách mạng mới mẻ và phức tạp. Vừa củng cố Đảng, xây dựng chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng; vừa tập trung sức khắc phục nạn đói, đẩy mạnh tăng gia sản xuất; phát triển phong trào Bình dân học vụ và văn hóa giáo dục; xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh với mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, nhân dân cả nước đứng lên bảo vệ độc lập. Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện khóa I (1946), khóa II (1947), khóa III (1948), khóa IV (1949) rồi đến khóa V (1950), dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, Mặt trận Việt Minh cùng với chính quyền đã vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào yêu nước như: “Tuần lễ vàng”, “Hũ gạo tiết kiệm”… góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, trong 10 năm (1955-1965), quân dân Kỳ Anh đã đoàn kết nhất trí, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, hoàn thành nhiều nhiệm vụ cách mạng nặng nề, phức tạp: phát động quần chúng giảm tô và cải cách ruộng đất nhằm xóa bỏ ách bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến, đưa ruộng đật về tau nông dân; chống âm mưu và hành động phá hoại của địch, khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, khôi phục và phát triển kinh tế-văn hóa. Thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện các khóa X (1970), khóa XI (1971), khóa XII (1973) và khóa XIII (1975), Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh tiến hành cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, xây dựng hậu phương, tiếp tục chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Kỳ Anh là một trong những địa bàn của tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng: “Hậu phương của tiền tuyến miền Nam, tiền tuyến của hậu phương miền Bắc” (lời Hồ Chủ tịch). Quân và dân huyện nhà đã phải đương đầu với những thử thách ác liệt, chịu đựng những tổn thất, hy sinh to lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Thế nhưng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhân dân Kỳ Anh đã nêu cao ý thức tự lực, tự cường vươn lên mạnh mẽ với tinh thần: “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”… Toàn huyện đã rầm rộ phát động các phong trào “Thanh niên 3 sẵn sàng”, “Phụ nữ 3 đảm đang”, sản xuất giỏi, chiến đấu và phục vụ chiến đấu giỏi. Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Kỳ Anh đã thành lập 49 đội dân quân trực chiến thường xuyên, 182 tổ tay cày, tay súng; phối hợp với các đơn vị bộ đội pháo cao xạ, biên phòng bắn rơi 48 máy bay, bắn cháy, chìm 7 tàu chiến, đập tan nhiều âm mưu thủ đoạn của kẻ thù. Cùng với hậu phương, lớp lớp con em Kỳ Anh lên đường bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế, ở đâu cũng chiến đấu dũng cảm và lập công xuất sắc, góp phần làm nên chiến thắng huy hoàng của dân tộc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, thu non sông về một mối.

4. Kỳ Anh trong thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bước đầu thực hiện sự nghiệp đổi mới (1976-1991)

Từ 1976-1986, Đảng bộ huyện tổ chức Đại hội 5 lần: Đại hội đại biểu khóa XIV (1976), khóa XV (1977), khóa XVI (1979), khóa XVII (1982) và khóa XVIII (1986). Trải qua 2 kế hoạch 5 năm đi lên CNXH (1976-1985), tình hình kinh tế, xã hội Kỳ Anh có nhiều chuyển biến đáng kể. Kinh tế nông, lâm, thủy sản đều có bước phát triển đáng kể, nhiều hợp tác xã có năng suất 30-40 tạ/ha như Kỳ Bắc, Kỳ Văn, Kỳ Tân, Kỳ Giang. Nhiều công trình thủy lợi được xây dựng và đưa vào khai thác như: Công trình thủy lợi Mộc Hương, Nước Xanh, Mặc Khê, Sông Trình, Đá Cát, Nồi Đồng; phong trào làm giao thông thủy lợi nội đồng, cải tạo đồng ruộng được triển khai có hiệu quả trên toàn huyện. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng hóa được khôi phục và có sự phát triển về một số mặt hàng sản xuất vật liệu xây dựng, mộc, rèn, may mặc, muối. Hoạt động văn hóa, giáo dục, thể thao có nhiều chuyển biến cả về bề rộng, lẫn chiều sâu; tình hình chính trị - xã hội nhìn chung ổn định.

Tuy nhiên, do những khó khăn cả về khách quan và chủ quan, cũng như tình hình chung của cả nước, Kỳ Anh còn nhiều khuyết điểm cả về lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Đời sống nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công nhân, viên chức gặp rất nhiều khó khăn.

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI, công cuộc đổi mới của Đảng trên vùng đất Kỳ Anh đã bước đầu giành được những thành tựu quan trọng. Việc chuyển đổi cơ cấu quản lý kinh tế trong nông - lâm - ngư nghiệp đã phát huy được tác dụng, hiệu quả rõ rệt.

Tháng 7 năm 1987, hồ chưa nước Sông Rác được khởi công với dung tích 110 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 8.150ha lúa của 11 xã phía bắc huyện Kỳ Anh và 2 xã phía Nam huyện Cẩm Xuyên; giải quyết nước sinh hoạt cho hơn 9 vạn dân; giảm lũ, úng mặn phía hạ lưu Sông Rác. Đồng thời tạo ra tiềm năng to lớn về nuôi trồng thủy sản, giao thông đường thủy và xây dựng môi trường cảnh quan. Ngoài công trình thủy lợi Sông Rác, trong những năm 1986 - 1990, nhờ có một số nguồn viên trợ kết hợp với tích lũy trong huyện đã xây dựng được tuyến đê ngăn mặn, hồ chứa nước Kim Sơn, đường điện 35 KV và một số công trình phúc lợi khác.

Cơ sở vật chất trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội nhìn chung có tăng lên. Quy mô giáo dục phát triển nhanh hơn trước. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao có nhiều khởi sắc.

Quốc phòng, an ninh được giữ vũng. Tình hình chính trị, xã hội ổn định mặc dù tình hình thế giới và trong nước cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90 diễn biến phức tạp.

5. Kỳ Anh tiếp tục công cuộc đổi mới, bước đầu thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1991-2015)

5.1 Giai đoạn 1991-2000

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, với tinh thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, cùng với sự gúp đỡ to lớn, có hiệu quả của Trung ương, tỉnh và các tổ chức quốc tế, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh đã giành được nhiều kết quả quan trọng: Trong nông nghiệp, chú trọng phát triển cả về trồng trọt lẫn chăn nuôi. Năm 1995, đạt 43.000 tấn quy thóc, 2.600 tấn lạc, 40.000 con trâu, bò, 50.000 con lợn. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Được các tổ chức OXFAM Anh và tổ chức PAM tài trợ. Kỳ Anh đã hoàn thành việc xây dựng các tuyến đê ngăn mặn ở các xã Kỳ Hải, Kỳ Hà, Kỳ Thọ, Kỳ Thư, Kỳ Hưng, Kỳ Trinh với tổng số vốn đầu tư 16,5 tỷ đồng, góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế trong vùng ngập mặn.

Công cuộc vận động xóa đói giảm nghèo ở Kỳ Anh bước đầu đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Cuối năm 1992, Kỳ Anh có 66,6% hộ đói, nghèo; đến cuối năm 1995 giảm xuống còn 41,6% (giảm 25%), được Bộ Lao động - Thương binh - Xã hôi chọn làm điểm chỉ đạo. Giáo dục Kỳ Anh tiếp tục được củng cố và phát triển về cả số lượng và chất lượng. Năm 1992, toàn huyện được công nhận “Đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ”. Mạng lưới y tế được bố trí rộng khắp từ Trung tâm y tế huyện đến các trung tâm y tế khu vực và trạm y tế xã. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục-thể thao được quan tâm. Đặc biệt năm 1995, nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 160 năm thành lập huyện (1836-1996) được tổ chức sôi nổi và rộng khắp; nhiều ấn phẩm văn hóa được xuất bản trong dịp này như: Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh tập 1, Địa chí Kỳ Anh, Tập thơ Đèo Ngang…

Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, bước đầu thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước trong 5 năm (1996-2000), Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh đã phấn đấu tạo được sự phát triển tương đối toàn diện và đồng đều trên các lĩnh vực, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm 8,1% cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp năm 2000 đạt 57.700 tấn lương thực, bình quân lương thực đầu người đạt 350kg; đạt 4.575 tấn lạc, 300ha cây cao su, 5.280ha rừng, 295 trang trại lớn nhỏ… diện tích nuôi trồng thủy sản từ 145 ha (1996) tăng 436ha (2000). Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 2,7 triệu USD. Trong 5 năm, Kỳ Anh đã xây dựng được 50 km kênh mương bê tông, nâng cấp 550 km đường giao thông, trong đó có 50,6 km đường nhựa, làm mới 85 cầu và 500 cống, mạng lưới điện quốc gia về đến tất cả các xã trong huyện.

Công tác xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm. Trong 5 năm, đã huy động được 15 tỷ đồng cho hộ nghèo giảm xuống còn 18%, xã Kỳ Thọ là mẫu hình xóa đói giảm nghèo có hiệu quả cao được các bộ, ngành, Trung ương thừa nhận. Ngành giáo dục và đạo tạo Kỳ Anh đã đạt được những thành tựu nổi bật: Hệ thống giáo dục tương đối hoàn chỉnh, quy mô phát triển giáo dục ngày càng mở rộng, chất lượng giáo dục ngày càng tăng lên. Ngành y tế có bước phát triển mới: có 21 bác sĩ và dược sĩ cao cấp, trong đó có 13 bác sĩ chuyên khoa cấp 1, 100% xã, thị trấn làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc quy định sinh đẻ có kế hoạch, hạn chế phụ nữ sinh trên 2 con, giảm tỷ suất sinh mỗi năm 1,2%.

Thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, Kỳ Anh đã đạt được những giá trị văn hóa đáng khích lệ. Toàn huyện đã có hơn 300 đội bóng đá, 250 đội bóng chuyền, 15 câu lạc bộ thể thao, 25 câu lạc bộ thơ ca.

Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được đảm bảo; giữ gìn ổn định chính trị, xã hội. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân không ngừng được củng cố, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn định chính trị.

Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm đúng mức và không ngừng củng cố trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống; quan tâm chỉ đạo xử lý các tiêu cực và tệ nạn xã hội, các vụ việc nổi cộm. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) và cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

5.2 Giai đoạn 2000-2005

Trong 5 năm (2000-2005), thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn giành được những kết quả rất quan trọng, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình hàng năm đạt trên 11%. Thu nhập bình quân đầu người từ 2.815.000đ năm 2001 lên 4.520.000đ năm 2005 (tăng so với chỉ tiêu đại hội 7,6%). Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực: Nông nghiệp từ 53,2% giảm xuống 42%; thương mại-dịch vụ từ 33% lên 39,2%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng từ 13,8% lên 18,8%.

Nông nghiệp tăng bình quân hàng năm 5,4%. Tổng sản lượng lương thực tăng từ 50 ngàn tấn lên 58 ngàn tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 22% năm. Có 69 doanh nghiệp ngoài quốc doanh, có 4 doanh nghiệp đầu từ vào Khu công nghiệp Vũng Áng; các dự án Khu kinh tế Vũng Áng, đô thị Nam Hà Tĩnh theo tinh thần Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 19 của Tỉnh ủy đã mở ra hướng phát triển mới trong những năm tới.

Ngày 23/10/1997, Thủ tưởng Chính phủ đã phê duyệ định hướng khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng. Khu công nghiệp Cảng biển Vũng Áng là một trong những khu công nghiệp tập trung thuộc vùng Bắc Trung Bộ, là đầu mối giao thông liên vùng và quốc tế, một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ và có vị trí quan trọng về bảo vệ an ninh, quốc phòng. Nhiều dự án đã và đang đầu tư xây dựng ở khu kinh tế Vũng Áng như: hoàn thành và đưa vào sử dụng có hiệu quả bến càng số 1, nhà máy nguyên liệu giấy Việt - Nhật, nhà máy chế biến xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh, tuyến quốc lộ 12 nối biên giới Việt - Lào và vùng Đông Bắc Thái Lan; khởi công xây dựng cụm cầu cảng số 2, quy hoạch và chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy nhiệt điện 1.200MW, đập nước Sông Trí…

Thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển khá, giá trị bình quân hàng năm tăng lên 16,3%. Xây dựng được 27 trạm bưu điện văn hóa xã, 24 trạm truyền thanh, có trên 5.000 máy điện thoại, bình quân 3,5/100 dân. Xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển với nhiều mặt hàng có giá trị như: ementic, dăm gỗ, thủy sản đông lạnh, chè, trong đó xuất khẩu thủy sản tăng từ 2 triệu USD lên 7 triệu USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng lên từ 18 tỷ năm 3001 lên 31 tỷ năm 2005. Tổng vốn đầu từ xây dựng cơ bản tập trung từ 32 tỷ đồng năm 2001 tăng lên 95,6 tỷ đồng năm 2005. Xây dựng được 244km đường nhựa, đường bê tông nông thôn, 198km kênh mương cứng; 61 nhà học cao tầng; 19 trụ sở xã 2 tầng, 10 trạm xá chuẩn, trên 200 hội quán xóm.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo được quan tâm cả về quy mô và chất lượng, thành lập thêm 3 trường THPT; xây dựng trung tâm học tập cộng đồng ở tất cả các xã, thị trấn. Số học sinh giỏi, giáo viên giỏi, học sinh đậu Đại học, cao đẳng tăng lên; phổ cập giáo dục Tiểu học vững chắc, hoàn thành phổ cập Trung học cơ sở. Có 42/98 trường đạt chuẩn quốc gia; 10 trường tiên tiến cấp tỉnh, Trường THCS Kỳ Tân được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng thời kỳ đổi mới, Phòng Giáo dục được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì.

Trên 60% gia đình đạt danh hiệu “gia đình văn hóa”; 2 xã, 46 làng, 21 cơ quan được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa cấp tỉnh. Hoạt động văn hóa - văn nghệ- thể thao ở cơ sở; công tác thông tin, tuyên truyền, phát thanh truyền hình có chuyển biến tích cực.

Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân có nhiều tiến bộ, mạng lưới y tế cơ sở được củng cố; đã có 12 trạm xá có bác sỹ phục vụ, 8 đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế xã. Tỷ suất sinh hàng năm giảm 0,4%0. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 28%; đã giải quyết được cơ bản tình trạng trẻ em lang thang cơ nhỡ.

Tỷ lệ hộ nghèo từ 28,35% giảm còn 10,38%; trên 70% lao động có việc làm ổn định, tạo việc làm mới cho gần 9.000 lao động, có trên 1.000 người xuất khẩu lao động ở nước ngoài; cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tranh tre dột nát và ngói hóa nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo (đã xóa được 1844 nhà tranh tre và là được 632 nhà ngói với tổng số tiền gần 154 tỷ đồng). Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi công và UBND tỉnh tặng bằng khen cho huyện Kỳ Anh vì đã có thành tích trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc duy trì và phát triển, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng quốc phòng, an ninh liên tục đạt danh hiệu tiên tiến và quyết thắng.

Thực hiện Nghị quyết 05 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phân công nhiệm vụ đảng viên”, Kỳ Anh cơ bản xóa chi bộ sinh hoạt ghép. Trong 5 năm qua, đã kết nạp được gần 1.500 đảng viên, tăng so với nhiệm kỳ trước hơn 400 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 51%, đoàn thanh niên 72,5%, đảng viên là giáo dân 13 đồng chí. Số tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, tăng từ 64,6% năm 2000 lên 79,6% năm 2004. Có 52 đơn vị đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”; Đảng bộ xã Kỳ Tân, Đảng bộ xã Kỳ Hải, Chi bộ Công ty XNK thủy sản Nam Hà Tĩnh được Tỉnh ủy tặng cờ tổ chức cơ sở Đảng “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

5.3 Giai đoạn 2005-2010

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Nổi bật là: huy động các tổ chức trong hệ thống chính trị, tập trung chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành tốt công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho các nhà đầu từ triển khai xây dựng các công trình, dự án. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, thu ngân sách, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đạt cao nhất từ trước tới nay. Văn hóa giáo dục được đẩy mạnh, chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm và có nhiều mặt tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo ổn định chính trị. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, Chi bộ được tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từng bước được đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 12,5% (cao hơn mức bình quân của tỉnh); giá trị sản xuất xã hội đạt 3.279 tỷ đồng, thu nhập bình quần đầu người đạt 11,5 triệu đồng, tăng gấp 2,6 lần so với mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng từ 18,8% lên 33,84%; thương mại - dịch vụ tăng từ 39,2% lên 42,46%; nông - lâm - ngư nghiệp từ 42% giảm xuống còn 23,7%.

Các công trình dự án trọng điểm được triển khai tích cực nhất là Khu kinh tế Vũng Áng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được tăng cường: Khu kinh tế Vũng Áng được thành lập theo Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 2011 có 84 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư với số vốn trên 180.000 tỷ đồng, trong đó có 20 dự án đã đi vào hoạt động. Một số dự án lớn đang được đẩy nhanh tiến độ như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I, có công suất 1.200MW; dự án Khu liên hợp Gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Nhà máy Lọc hóa dầu công suất 16 triệu tấn/năm; Khu du lịch hồ Tàu Voi; Tổng kho xăng dầu, khí hóa lỏng và nhiều dự án trong Khu kinh tế Vũng Áng, cấp ủy, chính quyền huyện đã tập trung huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tâng kinh tế, xã hội đạt hiệu quả cao. Trong 5 năm tổng nguồn vốn huy động trên 1.700 tỷ đồng, gấp 8 lần so với giai đoạn 200-2005.

Thực hiện Nghị quyết 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) và Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (XXIII) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng, trong nhiệm kỳ quan, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành, các nhà đầu từ chỉ đạo quyết liệt và thực hiện có hiệu quả, phục vụ tốt cho việc triển khai các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban, các tổ công tác và 2 hội đồng giải phóng mặt bằng chuyên trách; ban hành 2 nghị quyết và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo. Đã triển khai thực hiện trên 110 dự án, trong đó có nhiều dự án trọng điểm quốc gia.

Hoạt động văn hóa thông tin phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” được chú trọng, có 80,5% gia đình và 40% thôn, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa được chú trọng, đầu từ nâng cấp, sữa chữa các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh. Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển ở tất cả các bậc học. Quy mô trường lớp được giữ vững và củng cố, cơ sở vật chất được tăng cường, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Giữ vững phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt vững chắc, phổ cập giáo dục có những chuyển biến tích cực, số học sinh tốt nghiệp và học sinh giỏi ngày càng tăng, bình quân mỗi năm có trên 1.200 học sinh đậu vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên tăng về số lượng và chuẩn hóa về chất lượng. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm. Tập trung huy động lòng ghép nguồn vốn từ ngân sách với các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn đóng góp khác phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo; tỷ lệ hộ nghèo từ 43,3% năm 2005, giảm xuống còn 16,9% năm 2010.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, hoạt động của các ngành trong khối nội chính có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được quan tâm và có những chuyến biến tích cực. Không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của các đảng bộ, chi bộ cơ sở và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường. Thường xuyên chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Công tác quản lý, điều hành của chính quyền các cấp từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt hoạt động.

5.4. Giai đoạn 2010-2015

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ, nhân dân trong toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, đạt được kết quả khá toàn diện. Kinh tế tăng trưởng nhanh, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực, thu ngân sách tăng cao; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt kết quả quan trọng; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; giữ vững ổn định chính trị; hạ tầng kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến rõ nét; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường và mở rộng.

Tốc độ phát triển giá trị sản xuất bình quân hằng năm tăng 20,03%, cơ cấu kinh tế: công nghiệp - xây dựng từ 34,15% năm 2010 tăng lên 56,28%; thương mại - dịch vụ từ 28,23% lên 30,87%; nông - lâm - ngư nghiệp từ 37,62% giảm xuống còn 12,58%. Thu nhập bình quân đầu người 36,8 triệu đồng/năm, tăng 3,4 lần so đầu nhiệm kỳ.

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư phục vụ các dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng được cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị tập trung triển khai quyết liệt, được Trung ương, tỉnh ghi nhận, đánh giá cao. Đã triển khai giải phóng mặt bằng được 154 dự án, thu hồi 4.492ha đất, di dời 1.683 hộ lên khu tái định cư, cất bốc 4.361 ngôi mộ...

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp. Trong 5 năm đã đầu tư trên 610,6 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; xây dựng được 1.029 mô hình sản xuất - kinh doanh, thành lập mới 166 doanh nghiệp, 65 hợp tác xã, 134 tổ hợp tác; có 5 xã đạt “Xã nông thôn mới”.

Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống tinh thần nhân dân không ngừng được cải thiện. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng đi vào chiều sâu: tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 82,3%, có 62 thôn đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”. Giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm, chăm lo: tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 68%, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo quy định 100%, trên chuẩn 78,5%; hằng năm có trên 1.200 học sinh thi đậu vào các trường đại học. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực: cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư; có 26/33 trạm y tế có bác sỹ, 23/33 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm đúng mức: tỷ lệ hộ nghèo từ 21,14% năm 2011 giảm xuống còn 7,8% năm 2015.

Công công tác nội chính, quân sự địa phương được tăng cường, an ninh trật tự xã hội được đảm bảo, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẳn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, dân quân, tự vệ vững mạnh; tổ chức tốt các đợt huấn luyện quân sự, diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu trị an; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển, gọi thanh niên nhập ngũ hằng năm.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài chính, thực hiện chính sách bồi thường, tái định cư, giải phóng  mặt bằng các dự án trên địa bàn. Trong 5 năm đã tiến hành kết nạp được 1.693 đảng viên mới, đạt 128% chỉ tiêu, trong đó có 03 đảng viên giáo dân.

Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng, các tổ chức thành viên tiếp tục được đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng mạnh vào tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án và xây dựng nông thôn mới. Hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng đi vào hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

5.5. Giai đoạn sau thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính huyện

Thực hiện Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH 13, ngày 10/4/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh và 6 phường thuộc thị xã Kỳ Anh, theo đó huyện Kỳ Anh sau điều chỉnh còn lại 21 xã (Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân, Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Giang, Kỳ Khang, Kỳ Thọ, Kỳ Trung, Kỳ Tây, Kỳ Thư, Kỳ Văn, Kỳ Châu, Kỳ Hải, Kỳ Tân, Kỳ Hợp, Kỳ Lâm, Kỳ Lạc, Kỳ Sơn và Kỳ Thượng); diện tích đất tự nhiên 76.161,7 ha, dân số 120.518 người, trung tâm hành chính huyện đóng tại xã Kỳ Đồng. Đảng bộ huyện có 38 tổ chức cơ sở đảng, 5.259 đảng viên.

Ngay sau khi thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết số 903/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII,  trong điều kiện bộn bề khó khăn, thách thức, nhưng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đơn vị, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở đã tập trung cao độ, với quyết tâm chính trị sớm ổn định nơi làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2020.

III. KẾ THỪA, PHÁT HUY NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC TRONG 180 NĂM QUA, TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI, XÂY DỰNG HUYỆN KỲ ANH NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN, GIÀU MẠNH

        Kỳ Anh đã trải qua chặng đường lịch sử 180 năm, trong khoảng thời gian đó, có 110 năm nhân dân huyện nhà phải gánh chịu ách thống trị, bóc lột của phong kiến, thực dân với bao đau thương, tủi nhục, 19 năm tiến hành kháng chiến gian khổ, hy sinh chông thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; chỉ có hơn 50 năm được sống trong hòa bình để kiến thiết, xây dựng quê hương. Trong suốt 180 năm qua, nhân dân Kỳ Anh không những tiếp tục gìn giữ, bồi đắp truyền thống tốt đẹp của một vùng đất văn hiến lâu đời mà còn nâng lên một tầm cao mới, giành được những thành tựu to lớn, nhất là trong 86 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng.

        Bước vào những năm đầu thế kỷ XXI, bên cạnh những thuận lợi và thời cơ mới, Đảng bộ và nhân dân đang đứng trước những khó khăn, thách thức: Trình độ tiếp cận về thị trường; yêu cầu cấp bách của công tác giải phóng mặt bằng, di dời tái định cư số hộ dân khá lớn; xử lý mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường, giữ lợi ích của nhà đầu tư, Nhà nước với người dân. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề chưa đáp ứng yêu cầu của các dự án có công nghệ cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn có những tiềm ẩn gây mất ổn định. Sự tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường v.v. Những khó khăn, thách thức đó có thể cản trở việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cũng như quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định:

1. Về mục tiêu tổng quát của cả nhiệm kỳ

“Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Phát huy dân chủ, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển dịch vụ, thương mại, công nghiệp hỗ trợ - tiểu thủ công nghiệp; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu đến năm 2020, huyện Kỳ Anh cơ bản trở thành huyện Nông thôn mới, xã Kỳ Đồng cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại V”.

2. Ba đột phá

(1) Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm; (2)Thực hiện tái cấu trúc ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn; (3) Ưu tiên phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ hậu cần cho Khu kinh tế Vũng Áng.

3. Các chỉ tiêu phấn đấu chủ yếu

Giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 19,8%; cơ cấu kinh tế: nông - lâm - ngư nghiệp 31,9%; công nghiệp - xây dựng 27,4%; thương mại - dịch vụ - du lịch 40,7%;Tổng sản lượng lương thực đạt 48.240 tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp trên 135 triệu đồng/ha/năm; tỷ trọng chăn nuôi đạt trên 72% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp;Thu ngân sách trên địa bàn đạt từ 800 - 1.000 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng/người/năm; Thành lập mới từ 350 - 450 doanh nghiệp, 410 hợp tác xã, 840 tổ hợp tác;làm mới 370 km đường giao thông cứng, 153 km kênh mương bê tông.

Phấn đấu có 16/21 xã (75%) đạt tiêu chí nông thôn mới, không còn xã dưới 14 tiêu chí, có 2-3 xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện cơ bản đạt chuẩn Nông thôn mới; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia, có ít nhất 03 trường trọng điểm cấp huyện; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 70%; Có 100% xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020, trên 80% người dân tham gia bảo hiểm y tế; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 11%o/năm; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 10%, tỷ lệ hộ nghèo dưới 3% theo chuẩn mới; Có 85% gia đình đạt gia đình văn hóa; 75% khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; trên 80% số xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới;

Có 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; 100% xã ổn định chính trị; thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc;

Hàng năm, có trên 70% tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh, không có đơn vị yếu kém; Đảng bộ huyện đạt trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể có phong trào thi đua xuất sắc; bình quân mỗi năm kết nạp trên 200 đảng viên mới;

Xây dựng Kỳ Đồng cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V; hình thành các điểm đô thị Kỳ Lâm, Kỳ Trung, Voi - Kỳ Phong.

4. Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

(1) Về phát triển kinh tế: Huy động tối đa mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp xây dựng nông thôn mới; Xây dựng quy hoạch mang tầm chiến lược; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển các sản phẩm chủ lực chất lượng cao, quy mô lớn;Phát triển công nghiệp hỗ trợ - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - thương mại, du lịch; mở rộng hoạt động đối ngoại; Phát triển đa dạng hóa các hình thức tổ chức sản xuất; Phát triển nguồn thu ngân sách; mở rộng hoạt động tài chính, tín dụng;Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư; bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Nâng cao chất lượng hoạt động khoa học công nghệ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) và Nghị quyết số 09 của Tỉnh ủy;

(2) Về văn hóa - xã hội: Xây dựng các thiết chế văn hoá, phát huy giá trị văn hoá truyền thống; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao và chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn; Đổi mới, nâng cao và phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI),tạo chuyển biến căn bản về chất lượng, hiệu quả giáo dục đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân;Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, quan tâm công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động y tế, chất lượng khám, chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe ban đầu ở cơ sở; Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tập trung công tác giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, con em gia đình chính sách, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội;

(3) Về quốc phòng - an ninh: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu ở các cụm, điểm vững mạnh. Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng toàn dân, nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, không để xảy ra các tình huống bất ngờ. Chăm lo công tác Đảng, công tác chính trị, bảo đảm công tác hậu cần kỹ thuật, tăng cường chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của các lực lượng vũ trang; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, công an viên đảm bảo số lượng, chất lượng. Phối hợp tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, diễn tập chiến đấu trị an phòng chống cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn. Đảm bảo chỉ tiêu giao quân hàng năm. Đầu tư xây dựng khu vực phòng thủ, căn cứ chiến đấu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng lực lượng công an huyện, công an viên, đội cơ động mạnh đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả âm mưu “diễn biến hoà bình” nhất là nguy cơ “tự diễn biến”. Nắm chắc diễn biến tình hình tại địa phương, cơ sở; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo. Tăng cường công tác phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh các biện pháp để làm giảm tai nạn giao thông trên cả ba mặt; đẩy mạnh công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn mại dâm, ma tuý, đánh bạc.

 (4) Về công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị:Đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục thực hiệncó hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); Chăm lo, cũng cố tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật của Đảng; Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị; Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo lợi thế trong thu hút đầu tư,…

Phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong những những năm qua; nắm bắt thời cơ, vận hội mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kỳ Anh đoàn kết, đồng thuận, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đưa huyện nhà phát triển nhanh, bền vững.

IV. TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP CỦA CON NGƯỜI KỲ ANH

        Thứ nhất, đó là truyền thống lao động cần cù, kiên trì chịu đựng gian khổ, đấu tranh không mệt mỏi với điều kiện thiên nhiên khác nghiệt để tồn tại và phát triển. Người Kỳ Anh làm ăn sinh sống chủ yếu bằng nghề làm nông. Họ đã khai phá, cải tạo vùng đất hoang vu, cằn cỗi này thành vùng đất trù phú. Cùng với phát triển nông nghiệp, người Kỳ Anh đã tạo ra một số nghề truyền thống như: đan nón ở Kỳ Thư, chế biến nước mắm ở Kỳ Ninh, bún, bánh ở xứ Voi .v.v.

        Thứ hai, người Kỳ Anh ham học hỏi, có chí học hành, do đó thời kỳ nào cũng có người đỗ cao như Lê Quảng Chí (1451-1533) ở Thần Đầu (nay là xã Kỳ Phương) đỗ Đình Nguyên, Nhất giáp Tiến sỹ đệ nhị danh (Bảng Nhãn) niên hiệu Hồng Đức thứ 9 (1478), đời Lê Thánh Tông; Lê Quảng Ý (em của Lê Quảng Chí, 1453-1526) đỗ đồng Tiến sỹ niên hiệu Cảnh Thống thứ hai, đời Lê Hiến Tông (1499); Phùng Tri Phương (1528-1547) ở Liệt Thượng (nay là xã Kỳ Giang) đỗ khoa Định Vị, niên hiệu Vĩnh Định, năm đầu đời Mạc Phúc Nguyên (1547); Lê Đức ở Mỹ Lũ (nay là xã Kỳ Văn) đỗ Cử nhân năm Tân Sửu (1841) rồi đỗ Phó bảng niên hiệu Thiệu Trị thứ 2 (1842); Lê Tuấn (em Phó bảng Lê Đức, 1817-1874) đỗ Nhị giáp Tiến sỹ (Hoàng giáp) niên hiệu Tự Đức 6 (1853) .v.v. Từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay, Kỳ Anh có hơn 40 người có học vị Tiến sỹ, hơn 100 người có học vị Thạc sỹ và gần 10.000 người tốt nghiệp Đại học.

        Thứ ba, người Kỳ Anh vốn có lòng yêu quê hương, đất nước nồng nàn và ý chí kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm để bảo vệ quê hương, giữ yên bờ cõi đất nước. Chính vì vậy, trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, Kỳ Anh đã có hơn  13.000 người con ưu tú lên đường bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 3.049 đồng chí mãi mãi không về, trên 10 ngàn cựu chiến binh, thương binh trở về tận tụy xây dựng quê hương; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đó là: Đội du kích Hải Khẩu xã Kỳ Ninh, đội lão quân xã Kỳ Tiến, đội nữ dân quân gái Kỳ Phương, trạm Cảnh sát bảo vệ giao thông Kỳ Anh, tinh thần chiến đấu và phục vụ chiến đấu của nhân dân xã Kỳ Trinh, dân quân du kích xã Kỳ Tân, đồn Công an vũ trang 112 Kỳ Anh, đại đội 271 bộ đội địa phương, nhân dân và lực lượng vũ trang các xã Kỳ Tân, Kỳ Lạc, Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Phú, Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Tây, Kỳ Lâm, Kỳ Thượng, Kỳ Hải, Kỳ Ninh, Kỳ Long và toàn thể lực lượng vũ trang huyện nhà đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh như: Lê Bá Cảnh, Nguyễn Trọng Bình, Nguyễn Văn Cung, Lê Quế, Hoàng Thấu, Hoàng Đình Trọng… Anh hùng lực lượng vũ trang Trương Xuân Hòa, Đặng Đình Ghí, Phan Công Nam, Nguyễn Văn Trường, Vương Đình Nhỏ và 36 bà mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Trường THCS Kỳ Tân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

        Thứ tư, sinh ra trong một vùng đất có điều kiện khí hậu khắc nghiệt “chảo lửa, túi mưa”, lại phải thường xuyên đối mặt với giặc ngoại xâm nên người Kỳ Anh sớm hình thành truyền thống đoàn kết gắn bó, tương thân tương ái. Đồng thời người Kỳ Anh còn mang cốt cách của người dân xứ Nghệ, mộc mạc nhưng khí tiết thanh cao, cần cù, sáng tạo, nghĩa tình, thủy chung, sẵn sàng vì nghĩa lớn. Chính vì vậy, những con người Kỳ Anh dù sinh sống trên mọi miền Tổ quốc hay ở nước ngoài đều hướng về quê hương, đã và đang dành cho quê hương những tình cảm tốt đẹp nhất.

        Kỷ niệm 180 năm thành lập huyện, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà vô cùng phấn khởi, tự hào với những kết quả to lớn đã giành được trong chặng đường vừa qua. Với những thành tựu và kinh nghiệm đã tích lũy được, với truyền thống vẻ vang của một vùng đất văn hiến lâu đời, với tiềm năng và lợi thế, tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, xây dựng huyện Kỳ Anh sớm trở thành huyện Nông thôn mới.

 

 
Thông báo - Giấy mời khác:
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10- Hệ công lập - Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (26/7/2017)
Kế hoạch trực tết Đinh Dậu 2017 (25/1/2017)
Kế hoạch, thể lệ cuộc thi tim hiểu 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1836-2016) (1/10/2016)
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG HÈ 2016 (6/6/2016)
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp THPT từ khóa 1 đến khóa 12 (15/4/2016)
Kế hoạch trồng cây tết Bính Thân 2016 (29/1/2016)
Kế hoạch trực tết Bính Thân 2016 (29/1/2016)
KẾ HOẠCH TRỰC TẾT XUÂN ẤT MÙI 2015 (11/2/2015)
Các loại văn bản về giáo dục dùng cho thi khảo sát CBQL và Giáo viên năm 2014 (10/6/2014)
Kế hoạch lao động tháng 5-6 năm học 2013-2014 (21/5/2014)
CÁC VĂN BẢN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014 (18/4/2014)
Kế hoạch tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - xuân Giáp Ngọ 2014 (24/1/2014)
Lich trực tết Giáp Ngọ 2014 (23/1/2014)
Quyết định điều động cán bộ, giáo viên coi thi tuyển sinh vào lớp 10 - THPT năm học 2013 - 2014 (24/6/2013)
Kế hoạch lao động phục vụ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013 (20/5/2013)
Video clips
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Văn Phòng - 02396.287.799

Ngọc Hà - 0982.76.77.88
Truy cập hôm nay: 86
Tất cả: 6757389
Trang chủ   l   Giới thiệu chung   l   Tổ chức Nhà trường   l   Tin tức - Sự kiện   l   Thông báo - Lịch công tác   l   Bản tin công khai   l   Diễn đàn
 
© Copyright 2012-thptnguyenthibichchau.edu.vn , All rights reserved
® thptnguyenthibichchau.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Kỳ Thư - Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Điện thoại: 0396577388; 0982.76.77.88
Website xem tốt nhất trên trình duyệt  Internet Explorer