Trang chủ
Liên kết Website
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ - HOẠT ĐỘNG ĐOÀN Bản in
 
QUY ĐỊNH THI ĐUA VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
Tin đăng ngày: 27/12/2012 - Xem: 1758
 

QUY ĐỊNH THI ĐUA VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

I.QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Tất cả HS khi đến trường phải tuân thủ Điều lệ, nội quy, quy định của nhà trường, Đoàn trường đề ra. Tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện tham gia các hoạt động để xây dựng phong trào của lớp, của trường đi lên.

2. Hằng buổi đội cờ đỏ tiến hành kiểm tra, chấm điểm việc thực hiện nội quy học sinh của các chi đoàn.

3. Đoàn trường, Tổ giám thị theo giỏi, phát hiện ghi vào sổ trực và trừ điểm theo quy định ( trừ 1-10 điểm vào điểm hằng buổi tương ứng với các nội dung, trừ 1-4 điểm vào điểm trung bình cuối tuần của lớp nếu có gian lận trong việc báo cáo về tình hình của lớp khi Đoàn hoặc giám thị kiểm tra hoặc lớp có hện tượng vi phạm nặng.

4. Cuối tuần vào tiết  thứ 5 ngày thứ 7 Đoàn trường, giám thị, 1 Đ/c đội cờ đỏ phụ trách nhận xét về hội ý tại phòng Đoàn để thống nhất xếp loại các chi đoàn.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ:

1. Tác phong:

a)Qui định

- Học sinh đến trường phải thực hiện đỳng nội qui, qui định của nhà trường (Phải mặc đồng phục theo quy định của nhà trường(vào 2 ngày: thứ 2 và thứ 5 hàng tuần); phải đi dép qoai hậu, đeo thẻ học sinh trước khi vào cổng trường; đối với nam sinh phải Savin trong suốt buổi học;…)

- Khụng được mặc quần bò nhăn, bò mài, bò nhiều màu, bò nhiều túi, quần ngố, quần thun, quần may nhiều túi, chỉ nổi; không được mặc áo phong cổ tròn, áo dây khi đến trường.

- Tóc không được để quá dài, không được nhuộm hoặc cạo trọc so với tóc thật của bản thân. Không được để móng tay dài, đính kim loại vào móng tay hoặc sơn móng chân, móng tay. Không được đeo vòng tay, vòng cổ(đối với nam), nữ sinh đi học không được trang điểm son phấn.

b)Cách tính điểm

- Hằng buổi đội cờ đỏ kiểm tra, xếp loại công khai từng lớp. Mỗi học sinh vi phạm lớp bị trừ 2  điểm vào điểm hằng buổi.

2.Giờ giấc, sĩ số:

a)Qui định

- Giờ vào lớp buổi sáng : 6h 45 phút, buổi chiều:……Nếu học sinh đi trễ lớp bị trừ điểm.

b)Cách tính điểm

- Hằng buổi đội cờ đỏ kiểm tra, xếp loại công khai từng lớp. Mỗi học sinh đi trễ  lớp bị trừ 1 điểm vào điểm hằng buổi. Vắng học có phép trừ 1 điểm/ 1 học sinh; không phép trừ 2 điểm/ 1học sinh.

3.Xe đạp:

a) Qui định

- Học sinh phải để xe đúng qui định: hai xe sát nhau, hàng xe của lớp phải thẳng,  xe phải có ổ khóa c¸ nh©n và có dây khoá chung. Không được để xe bên ngoài nhà xe.

b) Cách tính điểm

-  Hằng buổi đội cờ đỏ kiểm tra, xếp loại công khai từng lớp. Mỗi xe vi phạm lớp bị trừ 2 điểm, khoá không đúng qui định(chậm trể, lộn xộn) trừ 5 điểm vào điểm hằng buổi. Hàng xe không có dây khoá chung trừ 10 điểm vào điểm hàng buổi.

4.Vệ sinh, trùc nhËt:

a)Qui định

-Lớp phải dọn và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ trong phòng học, hành lang, vµ nh÷ng n¬i ®­îc ph©n c«ng. Không để mạng nhện, viÕt vÏ, bụi bặm bám vào tường; trần nhà, cửa sổ, bàn ghế giáo viên, häc sinh, bảng phải lau chùi sạch sẽ.

b) Cách tính điểm

- Hằng buổi đội cờ đỏ kiểm tra, xếp loại công khai từng lớp. Lớp để mạng nhện, bụi bặm, viÕt vÏ vào tường, cửa sổ, bàn ghế giáo viên-häc sinh, không dọn vệ sinh hành lang, líp häc những nơi được phân công, chưa lau bảng,…  lớp bị trừ 5-10 ®iÓm vào điểm hằng buổi.

5. Sinh hoạt:

a)Qui định

- Khi trống vào học, tất cả học sinh nhanh chóng vào lớp và ổn định sinh hoạt. Cán bộ lớp tổ chức lớp sinh hoạt theo nội dung qui định của Đoàn vµ cña GVCN.

b)Cách tính điểm

- Hằng buổi đội cờ đỏ  kiểm tra, xếp loại công khai từng lớp. Tổ chức sinh hoạt ồn, chậm trừ 2 điểm vào điểm hằng buổi, trống đánh vào sinh hoạt nhưng có HS đứng ngoài trừ 1 điểm trên mỗi học sinh vào điểm hằng buổi của lớp. Lớp sinh hoạt sai nội dung trừ 5 điểm vào điểm hằng buổi.Lớp không sinh hoạt trừ 10 điểm vào điểm hằng buổi của lớp.

6.Thẻ học sinh:

a)Quy định: Khi vào cổng trường và trong suốt buổi học tất cả HS phải đeo thẻ HS.

b)Cách tính điểm:

- Không có thẻ trừ 2 điểm/1 học sinh vào điểm hằng buổi.

- Có mà không đeo trừ 1 điểm vào điểm hằng buổi.

- Đeo hoặc dán ảnh người khác trừ 2 điểm và tịch thu.

7.Quy định điểm và cách tính điểm chung:

a)Quy định điểm:

- Mỗi buổi học được cộng tối đa 60 điểm nếu lớp không có vi phạm nào.

- Mỗi tuần được cộng tối đa 360 điểm nếu tập thể lớp không có vi phạm nào.

b)Cách tính điểm:

 -  Điểm hằng buổi (ĐHB) = 60 – tổng điểm bị trừ các mặt trong buổi của lớp.

- Điểm trung bình cuối tuần (ĐTBCT) = Tổng ĐHB (đã bị trừ) / 36

                                            ( ĐTB học tập x 2) + ĐTB nề nếp cuối tuần

          ĐTB tuần học =

                                                                            3

(L ưu ý: Tuỳ vào từng thời điểm có thể lấy ĐTB nề nếp nhân đôi)

8.Những trường hợp bị trừ điểm vµo §TB tuÇn häc và người vi phạm bị kỷ luật:

- Học sinh có hành vi, thái độ vô lễ với giáo viên CBCNV nhà trường, có thái độ không tốt, dọa nạt, chế dễu, ... đội cờ đỏ: trừ tõ 2-4 điểm cña líp ®ã học sinh đó bị kỷ luật

- Học sinh tham gia đánh nhau (bất kỳ hình thức nào): trừ tõ 2- 4 điểm, học sinh đó bị kỷ luật

- Học sinh đi xe trong sân trường: trừ 1 điểm, học sinh đó bị kỷ luật

- Học sinh gây ồn ào làm ảnh hưởng đến các lớp đang học: trừ 1 điểm

- Học sinh leo, ngồi trên lan can các dãy phòng nhà tầng: trừ 2 điểm, học sinh đó bị kỷ luật.

- Tiết chào cờ, tập trung chung ngoài sân, thực hành ….lớp nào có học sinh ở lại nếu không có lý do chính đáng trừ 2 điểm/ 1 học sinh(vµo ®iÓm h»ng buæi).

- Khi tập trung xếp hàng chào cờ và các buổi tập trung khác, lớp tập trung muộn (sau 3-5 phút kể từ khi có hiệu lệnh mà chưa ổn định, ch­a cã mÆt hoÆc cã mÆt ch­a ®ñ): trừ 2 điểm vào ĐTB cuối tuần của lớp. Trong quá trình chào cờ lớp nào để nhắc nhở nhiều về hiện tượng ồn ào hoặc các hành vi khác: trừ từ 1 đến 3 điểm tùy theo mức độ.

- Học sinh đưa kẹo, hạt dưa,…đến trường, tự ý ra cổng tụ tập, mua, ăn quà trước cổng trường hoÆc ¨n quµ trong líp, trong khu vùc tr­êng: trừ từ 1-2 điểm vào ĐTB cuèi tuần của lớp.

- Học sinh bỏ giờ, hút thuốc lá trong tr­êng, uèng r­îu bia khi ®Õn líp: trừ tõ 1- 4 điểm, học sinh đó bị kỷ luật

- Học sinh trèo tường, nh¶y rµo ở bất kỳ hình thức nào: trừ 4 điểm/1 häc sinh(vµo ®iÓm h»ng buæi).

- Học sinh sử dụng điện thoại di động (các thiết bị điện tử khác nh­: m¸y nghe nh¹c) ở bất kỳ hình thức nào trong g học: trừ 2-… điểm, học sinh đó bị kỷ luật, Đoàn hoặc giám thị tịch thu điện thoại (thiết bị).

- Học sinh đi học bằng xe máy: trừ 2 điểm, gọi Công an xử lý.

- Khi kết thúc buổi học ra về lớp không tắt điện, tắt quạt, đóng cài cửa sổ, cửa chính trừ 2-3 điểm vào điểm trung bình cuối tuần của lớp.

- Học sinh đưa pháo đến trường, đốt pháo trong và ngoài khu vực xung quanh trường lớp sẽ bị trừ từ 4-6điểm vào ĐTB nề nếp(học sinh bị đình chỉ học).

Ghi chú: Tùy theo mức độ vi phạm mà Học sinh có thể bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo và đình chỉ học tập.

III. NHIỆM VỤ CỦA BAN CÁN SỰ, BAN CHẤP HÀNH LỚP:

-Cuối tuần phải báo cáo về tình hình häc tËp, rÌn luyÖn của lớp trong tuần về cho Đoàn trường hoặc giám thị (theo mẫu).

- C¸c buæi tËp trung chµo cê ®Çu tuÇn hoÆc c¸c ho¹t ®éng tËp thÓ kh¸c ph¶i th­êng xuyªn n¾m danh s¸ch häc sinh trong líp kÞp thêi b¸o c¸o víi §oµn tr­êng, nhµ tr­êng khi cã yªu cÇu.

-Thường xuyên nhắc nhở học sinh của lớp thực hiện tốt qui định của nhà trường và các qui định của Đoàn trường.

- Theo dõi việc thực hiện nội qui của học sinh trong lớp, học sinh nào vi phạm báo cho giáo viên chủ nhiệm, Đoàn trường hoặc giám thị để cùng phối hợp xử lý.

                                                                                             

                                                                          BCH ĐOÀN TRƯỜNG

 

 

 

 
Hoạt động Đoàn khác:
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 (25/12/2018)
Thăm đảo Sơn Dương (22/12/2018)
Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp (21/12/2018)
CÔNG ĐOÀN - 17 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN (05/8/2017)
Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tổ chức hội thi (11/3/2016)
Kết quả xếp loại thi đua tuần học thứ 15 (19/12/2015)
Kết quả cuộc thi Viết về thầy cô và mái trường 2012 (7/2/2013)
XẾP LOẠI THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 (17/1/2013)
Kết quả thi đua tháng 9 (8/1/2013)
Tổng kết thi đua tháng 12 (8/1/2013)
Thi đua tuần 17 (8/1/2013)
QUY ĐỊNH THI ĐUA VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM (27/12/2012)
XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN 16 (24/12/2012)
Ke hoach giai bong da nu (24/12/2012)
MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (21/12/2012)
Video clips
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Văn Phòng - 02396.287.799

Ngọc Hà - 0982.76.77.88
Truy cập hôm nay: 43
Tất cả: 6807684
Trang chủ   l   Giới thiệu chung   l   Tổ chức Nhà trường   l   Tin tức - Sự kiện   l   Thông báo - Lịch công tác   l   Bản tin công khai   l   Diễn đàn
 
© Copyright 2012-thptnguyenthibichchau.edu.vn , All rights reserved
® thptnguyenthibichchau.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Kỳ Thư - Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Điện thoại: 0396577388; 0982.76.77.88
Website xem tốt nhất trên trình duyệt  Internet Explorer