Trang chủ
Liên kết Website
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ - HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Bản in
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Năm học 2012- 2013
Tin đăng ngày: 21/12/2012 - Xem: 4894
 

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN KỲ ANH      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU

                Số: 02/KH-CTĐ

 

                                                                Kỳ Anh, ngày 10  tháng 09  năm 2012

                  

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ

Năm học 2012- 2013

 

         - Căn cứ vào nhiệm vụ năm học về việc thực hiện kế hoạch hoạt động thanh thiếu niên Chữ thập đỏ năm học 2012-2013

- Căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường năm học 2012 - 2013, hội Chữ thập đỏ trường THPT NguyỄN Thị Bích Châu  xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Hội năm học 2012 - 2013 như sau:

I.  MỤC TIÊU

- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động TTN CTĐ trong trường học.

- Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng hội Chữ thập đỏ vững mạnh. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, chức năng nhiệm vụ của Hội.

- Củng cố và phát triển tổ chức chi hội CTĐ trong nhà trường.

II. NỘI DUNG

           - Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Thanh niên Chữ thập đỏ trong trường học, đẩy mạnh các hoạt động hướng thiện góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

1. Công tác xây dựng tổ chức Hội

- Kiện toàn Ban Chấp hành Hội, phân công nhiệm vụ từng hội viên.

- Mỗi lớp HS là 1 chi hội, Bí thư chi đoàn là chi hội trưởng, lớp trưởng là chi hội phó. Chi hội CBGV, NV nhà trường Bí thư chi đoàn giáo viên là chi hội trưởng, Phó bí thư chi đoàn giáo viên là chi hội phó

- Tập trung phát triển và củng cố tổ chức hội ở các khối lớp, làm nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, lôi cuốn được đông đảo học sinh tham gia tạo điều kiện phát triển tổ chức hội trong CB- GV và các em học sinh

          - Phối hợp với Huyện hội CTĐ mở lớp tập huấn cho BCH, hội viên và thanh niên xung kích CTĐ về kỹ thuật sơ cấp cứu thông thường……chủ động tham mưu với Chi bộ, BGH quan tâm đến cán bộ hội. Tổng kết và nhân rộng các mô hình, tổ chức và hoạt động nhân đạo có hiệu quả; mở rộng các hình thức giao lưu, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị trong địa phương cho đội ngũ cán bộ hội.

- Thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện chăm lo đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, động viên kịp thời nhân các ngày lễ, tết. Thăm hỏi động viên hội viên khi ốm đau, tai nạn rủi ro...

 

 

- Thông qua Ban đại diện cha mẹ học sinh để giữ mối quan hệ giữa các bậc phụ huynh với nhà trường, với giáo viên chủ nhiệm, thống kê số học sinh có hoàn cảnh khó khăn cần sự trợ giúp.

            - Tổ chức hội Chữ thập đỏ trong trường cần có sự phối hợp hành động với các tổ chức, đoàn thể của nhà trường để làm tốt công tác hội.

2. Công tác tuyên truyền

           - Tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền Luật hoạt động CTĐ, Luật nhân đạo quốc tế, Điều lệ Hội Chữ thập đỏ.

- Tổ chức tuyên truyền, quảng bá về Hội CTĐ và các hoạt động nhân đạo, từ thiện do hội tổ chức thực hiện, đặc biệt chú ý tuyên truyền về nhân đạo từ thiện và phong trào “Tết vì người nghèo ".

- Tuyên truyền về truyền thống tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, một miếng khi đói bằng một gói khi no để các em hiểu được nghĩa cử cao đẹp đó của hội CTĐ.

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 66 năm ngày thành lập hội CTĐ Việt Nam (23/11/1946-23/11/2012).

           - Làm tốt công tác Chữ thập đỏ trong nhà trường động viên khích lệ các em, nhằm thúc đẩy phong trào học tập đạt kết quả cao nhất, phát huy nội lực để phối hợp với các tổ chức trong xã hội hướng vào nhà trường.

           -  Đẩy mạnh các cuộc vận động “ Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các phong trào “ Vòng tay bạn bè”, phong trào “ Giúp bạn nghèo vượt khó”, “ Vì bạn nghèo”, phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; phong trào "vì cuộc sống cộng đồng"…, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau để các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người khuyết tật nghèo, nạn nhân chất độc da cam…

3. Một số hoạt động chung.

- Tham gia vào việc mở rộng giáo dục đảm bảo công bằng xã hội trong học tập. Vận động giáo viên dạy ôn phụ đạo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đổi mới KTĐG, có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, đánh giá học sinh trong thi cử.

- Hội Chữ thập đỏ là tổ chức tập hợp, qui tụ các lực lượng trong và ngoài Nhà trường, xây dựng một môi trường giáo dục lành mạnh, ngăn chặn các tệ nạn xâm nhập vào Nhà trường làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục, thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của nhà trường.

- Có kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng kỳ, từng tháng, từng tuần, thường xuyên củng cố tổ chức hội làm cho tổ chức hội thực sự là nòng cốt trong phong trào “Nhân đạo từ thiện” trong nhà trường.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường, BGH giáo dục lòng nhân ái trong tuổi trẻ học đường, xây dựng và phát triển lực lượng thanh niên CTĐ, nâng cao chất lượng và kỹ năng hoạt động.

- Tham gia phòng, chống dịch bệnh; tổ chức các hoạt động về nước sạch và vệ sinh môi trường; đẩy mạnh hoạt động khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí phục vụ học sinh.

- Xây dựng kế hoạch trợ giúp thường xuyên hoặc vận động các tổ chức, cá nhân theo đúng tinh thần cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Phấn đấu không để sót đối tượng cần giúp đỡ do Nhà trường quản lý.

- Tích cực xây dựng xã hội học tập ở địa phương, đặc biệt coi trọng giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó, động viên bằng vật chất và tinh thần để các em bớt đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

          - Hội Chữ thập đỏ nhà trường kêu gọi toàn thể hội viên giúp đỡ giáo viên và học sinh, các gia đình khó khăn, các gia đình neo đơn, hội viên mắc bệnh hiểm nghèo.....

          - Vận động các tập thể lớp trong nhà trường quan tâm đến các công việc sau:

                + Giúp bạn nghèo vượt khó.

                + Giúp các bạn tật nguyền và mồ côi.

                + Giúp người già không nơi nương tựa.

                + Giúp các nạn nhân nhiễm chất độc da cam.

                + Các trường hợp khác…

Nội dung hoạt động theo từng tháng:

 

Tháng

Nội dung hoạt động

Địa điểm

tổ chức

Ghi chú

 

 

 

 

9/2012

 

- Kiện toàn tổ chức hội CTĐ, họp BCH

- Hoàn thành kế hoạch hoạt động CTĐ

- Tuyên truyền Luật CTĐ, Điều lệ CTĐ

- Tổ chức vui têt trung thu cho con CB-GV.

- Làm tờ trình, lập dự toán thu chi hội phí, quỹ hội.

- Triển khai thu quỹ hội CTĐ

- Phân công khu vực vệ sinh hàng ngày cho các chi hội.

 

 

-Lồng ghép vào buổi chào cờ đầu tuần tại sân trường

 

 

 

 

 

 

 

10

 

- Phố hợp với TTY tế dự phòng tiến hành khám sức khỏe ban đầu cho hội viên.

- Cùng Đoàn trường tổ chức các hoạt động KN ngày 20/10/2012

- Rà soát, lập danh sách hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

- Hoàn thành thu quỹ hội CTĐ.

- Vận động hội viên, CB-GV quyên góp ủng hộ hội viên ốm đau trong nhà trường.

- Thăm hỏi, tặng quà GV ốm đau

- Hoàn thành hồ sơ, sổ  sách Hội.

 

 

 

- Sân trường

 

 

 

 

-Tại các chi hội.

 

 

-Tại gia đình

 

 

 

 

 

 

11

 

- Hội nghị giao ban công tác Hội tường học năm 2012.

- Phát động thi đua kỷ niệm ngày thành lập hội CTĐ Việt Nam(23/11/2012)

- Tham gia lễ KN ngày 23/11/2012

- Trợ gúp cho Hội viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập hội CTĐ Việt Nam(23/11/2012)(dự kiến 24 suất)

- Cùng với Đoàn trường tổ chức các hoạt động KN ngày 20/11.

 

-Trường THPT Kỳ Anh

 

- Lồng  ghép vò chào cờ đầu tuần.

- Huyện Hội Kỳ Anh

 

 

 

- Sân trường.

 

 

 

12

- Phát động phong trào Tết vì người nghèo theo hướng dẫn của TƯ Hội.

- Chăm sóc Đền Phạm Hoành.

- Phối hợp với Đoàn trường tổ chức hoạt động KN ngày 22/12.

 

- Chào cờ đầu tuần.

 

-Xã Kỳ Thọ

 

- Sân trường

 

 

 

 

01/2013

 

- Rà soát danh sách hội viên, gia đình học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, trợ giúp nhân tết Nguyên Đán 2013

- Vận động các chi hội gây quỹ giúp đỡ bạn nghèo vượt khó trong lớp.

- Sơ kết công tác Hội.

- Gữi báo cáo lên huyện Hội.

 

- Tịa các lớp

 

- Trao quà tại gia đình các hội viên

 

- Tại các lớp

 

 

02

- Động viên hội viên đi học sau tết.

- Cùng đoàn Đoàn trường phát động thi đua KN ngày 8/3/2013.

 

 

- Trong tiết chào cờ

 

 

03

- Cùng Công đoàn, Đoàn trường tổ chức KN ngày 08/3/2013, 26/3/2013.

 

 

-Sân trường

 

 

04

- Động viên hội tập trung ôn tập chuẩn bị thi HKII, thi TNTHPT.

- Chăm sóc Đền Phạm Hoành

-Chào cờ

 

-Xã Kỳ Thọ

 

 

 

05, 06

- Động viên HS ôn thi, thi TNTHPT đạt kết quả cao.

- Cùng nhà trường trao quà cho hôi viên đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện.

 

 

 

- Sân trường

 

 

 

07

- Động viên HS là con thương, bệnh binh nhân ngày 27/7/2013

- Trao quà gia đình hội viên thuộc đối tượng chính sách.

 

 

Tại gia đình hội viên

 

 

 

08

- Chuẩn bị các điều kiện để kiện toàn tổ chức hội cho năm học mới:

+ Báo cáo tổng kết, phương hướng hoạt động. Báo cáo thi đua.

+ Báo cáo thu, chi quỹ hội

 

 

 

 

4. Công tác xây dựng quỹ.

- Quỹ Chữ thập đỏ là nguồn tài chính thu - chi theo điều lệ của hội.

+ Thu hội phí: 12.000đ/1HS, CBGV,NV/năm.

+ Quỹ hội:        3000đ/ 1HS/ năm học.(theo hướng dẫn của huyện Hội Kỳ Anh)

- Tổ chức quyên góp quỹ để giúp đỡ gia đình hội viên nghèo trong dịp tết Nguyên Đán 2013.

- Nguồn quỹ Chữ thập đỏ trong Nhà trường chủ yếu chi vào các công việc sau:

+ Chi hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi học kỳ, năm học

+ Chi  ủng hộ giáo viên, học sinh khó khăn.             

+Chi cho các hoạt động của hội                                    

+Chi cho công tác hành chính .                                         

+ Chi trích nạp lên hội cấp trên                                    

+ Chi thăm hỏi hội viên ốm nặng phải nằm viện, thăm viếng hội viên hoặc bố, mẹ hội viên qua đời (Nếu hội viên có đóng hội phí, quỹ hội) mức thăm 100.000đ/lượt không quá 2 lượt trong một năm học.

+ Chi quà động viên học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp khai giảng năm học 2012-2013, Tết Nguyên Đán 2013, sơ kết, tổng kết năm học.

+ Động viên HS con thương, bệnh binh nhân ngày 27/7, 22/12

+ Mua sản phẩm ủng hộ hội Người mù, người khuyết tật, trẻ em bị chất độc màu da cam....

+ Chi làm con dấu, làm thẻ hội viên.

Thu- Chi quỹ hội Chữ thập đỏ trong Nhà trường thực hiện theo đúng quy định của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

                5. Công tác thi đua

                Xây dựng kế hoạch và đăng ký thi đua theo tiêu chuẩn CTĐ trường học do TW Hội quy định. Năm học 2012 – 2013. Hội CTĐ trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu đăng ký danh hiệu "Hội CTĐ xuất sắc”. (Năm  2011-2012 dạt danh hiệu Tiên  tiến).

                6. Biện pháp:

           + Thu hội phí và quỹ hội hoàn thành vào tháng 09/ 2012.

           + Tổ chức thực hiện sơ kết – tổng kết và biểu dương những cá nhân có thành tích đóng góp trong phong trào CTĐ.

+ Họp liên tịch báo cáo về Huyện hội từng học kỳ, năm học.

+ Phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường thường xuyên tham mưu, báo cáo kịp thời với chi bộ.

       + Ngoài ra phối hợp chặt chẽ với ban đại diện CMHS, hội CTĐ các xã thuộc vùng tuyển sinh nhà trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hổ trợ phong trào CTĐ trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu được tốt hơn.                                                   

Trên đây là kế hoạch hoạt động hội Chữ thập đỏ trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu  năm học 2012 - 2013.

 

Nơi nhận:                                             

- Sở Giáo dục( B/c)                               

- Hội CTĐ huyện(B/c) 

 - BGH, Chi bộ

- Các Đ/c BCH

                                                                                          TM. BCH Hội

                                                                                              Chủ tịch

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Nguyễn Mậu Đàn

 

 

 

 
Hội chữ thập đỏ khác:
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 (25/12/2018)
Thăm đảo Sơn Dương (22/12/2018)
Hiến máu cứu người - nghĩa cử cao đẹp (21/12/2018)
CÔNG ĐOÀN - 17 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN (05/8/2017)
Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tổ chức hội thi (11/3/2016)
Kết quả xếp loại thi đua tuần học thứ 15 (19/12/2015)
Kết quả cuộc thi Viết về thầy cô và mái trường 2012 (7/2/2013)
XẾP LOẠI THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 (17/1/2013)
Kết quả thi đua tháng 9 (8/1/2013)
Tổng kết thi đua tháng 12 (8/1/2013)
Thi đua tuần 17 (8/1/2013)
QUY ĐỊNH THI ĐUA VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM (27/12/2012)
XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN 16 (24/12/2012)
Ke hoach giai bong da nu (24/12/2012)
MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (21/12/2012)
Video clips
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Văn Phòng - 02396.287.799

Ngọc Hà - 0982.76.77.88
Truy cập hôm nay: 96
Tất cả: 6807737
Trang chủ   l   Giới thiệu chung   l   Tổ chức Nhà trường   l   Tin tức - Sự kiện   l   Thông báo - Lịch công tác   l   Bản tin công khai   l   Diễn đàn
 
© Copyright 2012-thptnguyenthibichchau.edu.vn , All rights reserved
® thptnguyenthibichchau.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Kỳ Thư - Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Điện thoại: 0396577388; 0982.76.77.88
Website xem tốt nhất trên trình duyệt  Internet Explorer