Trang chủ
Liên kết Website
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ - HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Bản in
 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
Tin đăng ngày: 21/12/2012 - Xem: 3555
 

            HỘI CTĐ HUYỆN KỲ ANH           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   TRƯỜNG THPT                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU          

                                                                                      Kỳ Anh, ngày …… tháng …… năm 2012

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ NHÀ TRƯỜNG

NĂM HỌC 2012-2013

 

I/ Công tác tổ chức – Thanh thiếu niên:

1/ Công tác tổ chức:

 

 

Năm học 2011-2012

Năm học 2012-2013

Tăng

Hiện nay

HS

GV

Hội viên

982

1084

102

1027

57

Chi Hội

25

25

0

24

01

 

2/ Công tác thanh niên – Tình nguyện viên:

 

Học sinh

GV

Tổng

Thanh niên xung kích

1027

30

 

      Tình nguyện viên

70

05

75

 

Ngày

Nội dung hoạt động

Số TN tham gia

Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II/ Công tác tuyên truyền huấn luyện:

Ngày

Nội dung

Số người dự

Số tờ rơi

Kinh phí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III/ Công tác xã hội nhân đạo: (G: người già; Te: trẻ em; KT: khuyết tật, DC: da cam; HIV: người nhiễm HIV; N: người nghèo)

Ngày

Nội dung

Số lượng

Kinh phí

G

Te

HIV

KT

DC

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/ Công tác chăm sóc sức khoẻ:

Ngày

Nội dung

Số lượng

Kinh phí

G

Te

HIV

KT

DC

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/ Công tác hiến máu tình nguyện:

Ngày

Địa điểm

Số hội viên tham gia

Số đơn vị

09/10

Hội trường khối dân huyện Kỳ Anh

04

 

VI/ Công tác vận động quỹ:

Nội dung

Số tiền

 Tồn đầu kỳ

 

Thu trong tháng

 

Chi trong tháng

 

Tồn cuối kỳ

 

Quỹ dự phòng

 

Chi tiết thu

Hội phí

 

Heo đất

 

Gây quỹ xã hội

 

 

 

 

 

 

                                                                               TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                              CHỦ TỊCH

 

 

 

 

                                                                                                                          NGUYỄN MẬU ĐÀN

 
Hội chữ thập đỏ khác:
CÔNG ĐOÀN - 17 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN (05/8/2017)
Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu tổ chức hội thi (11/3/2016)
Kết quả xếp loại thi đua tuần học thứ 15 (19/12/2015)
Kết quả cuộc thi Viết về thầy cô và mái trường 2012 (7/2/2013)
XẾP LOẠI THI ĐUA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 - 2013 (17/1/2013)
Kết quả thi đua tháng 9 (8/1/2013)
Tổng kết thi đua tháng 12 (8/1/2013)
Thi đua tuần 17 (8/1/2013)
QUY ĐỊNH THI ĐUA VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM (27/12/2012)
XẾP LOẠI THI ĐUA TUẦN 16 (24/12/2012)
Ke hoach giai bong da nu (24/12/2012)
MỘT SỐ VĂN BẢN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM (21/12/2012)
Dánh sách chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội năm học 2012-2013: (21/12/2012)
DANH SÁCH BCH HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU NĂM HỌC 2012-2013 (21/12/2012)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ Năm học 2012- 2013 (21/12/2012)
Video clips
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Văn Phòng - 02396.287.799

Ngọc Hà - 0982.76.77.88
Truy cập hôm nay: 5400
Tất cả: 6727370
Trang chủ   l   Giới thiệu chung   l   Tổ chức Nhà trường   l   Tin tức - Sự kiện   l   Thông báo - Lịch công tác   l   Bản tin công khai   l   Diễn đàn
 
© Copyright 2012-thptnguyenthibichchau.edu.vn , All rights reserved
® thptnguyenthibichchau.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Kỳ Thư - Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Điện thoại: 0396577388; 0982.76.77.88
Website xem tốt nhất trên trình duyệt  Internet Explorer