Trang chủ
Liên kết Website
THÔNG BÁO - LỊCH CÔNG TÁC - THÔNG BÁO - GIẤY MỜI Bản in
 
Kết quả thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu năm học 2012-2013
Tin đăng ngày: 7/11/2012 - Xem: 1039
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

 Số:1533/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 11  năm 2012

 

                                      THÔNG BÁO

Kết quả thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu

 Trong hai ngày 25, 26/10/2012 Sở đã tiến hành thanh tra toàn diện trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. Sau đây là đánh giá, kết luận của Sở về tình hình hoạt động của nhà trường.

I. ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

Ưu điểm: Đội ngũ cán bộ giáo viên đủ về số lượng, cơ cấu và bố trí hợp lý. Nhìn chung, đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình chung sức xây dựng nhà trường phát triển; có 8 gi¸o viªn (hợp đồng) tèt nghiÖp lo¹i giái; chất lượng chuyên môn trung bình khá: xếp loại giờ dạy loại giỏi: 1,7%, khá: 50,8%, TB: 47,5%; số giáo viên được thanh tra toàn diện: 19  người, tỷ lệ Đạt yêu cầu: 42,1%, Khá: 57,9%.

Hạn chế:nhìn chungđội ngũgiáo viên trẻ, kinh nghiệm giảng dạy và công tác còn hạn chế; thiếu giáo viên trụ cột ở một số môn: Tin, Sử, Văn.

II. CƠ SỞ VẬT CHÂT KỶ THUẬT

Ưu điểm: Dù trường trong giai đoạn chuẩn bị chuyển địa điểm nhưng, nhìn chung, khuôn viên thoáng đãng, cây xanh bóng mát nhiều; đủ phòng học một ca.

Hạn chế:Diện tích khuôn viên hẹp; thiếu phòng bộ môn, máy tính ít, chất lượng thấp.

III. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

Ưu điểm:Trường thực hiện khá tốt kế hoạch phát triển; tuyển sinh đúng quy chế. Thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung và kế hoạch giảng dạy; hoạt động chuyên môn có nề nếp.

Về giảng dạy: Giáo viên chuẩn bị bài chu đáo, lên lớp bình tĩnh, tự tin; kiến thức cơ bản chính xác, định lượng chuyển tải đảm bảo; đã chú ý đổi mới phương pháp, chú ý trình bày, các tiết dạy đảm bảo được chuẩn kiến thức, kỹ năng; có tiết đã có hệ thống câu hỏi hợp lý, đưa học sinh vào cuộc, phát huy được tính tích cực của học sinh. Số tiết dạy khá và tốt: 30/57 (52,63%), nhìn chung, chất lượng giảng dạy trung bình khá.

Về hồ sơ: Hồ sơ chuyên môn nhà trường đủ số lượng, chủng loại quy định; sổ đầu bài đủ số lượng, bảo quản cẩn thận, ghi chép rõ ràng, phản ánh được hoạt động trên lớp của thầy, trò; cuối tuần giáo viên chủ nhiệm tổng kết, nhận xét; cuối tháng giám hiệu đã kiểm tra, nhận xét, đánh giá. Sổ điểm bọc cẩn thận, ghi chép đủ thông tin, điểm số cơ bản cập nhật, giám hiệu nhận xét khá cụ thể; Hồ sơ Thanh tra chuyên môn giáo viên đủ số lượng, cập nhật thông tin, ghi chép đầy đủ các hạng mục quy định; Học bạ đầy đủ, dữ liệu cập nhật, bảo quản tốt. Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ đầy đủ, có giấy uỷ nhiệm, chứng minh thư của người nhận thay bằng tốt nghiệp. Hồ sơ tổ đủ chủng loại quy định, hình thức đẹp, sinh hoạt chuyên môn đều, các tổ đã xây dựng chương trình có phê duyệt của giám hiệu; đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu (Toán: 1;  Lý: 3; Hóa: 1; Sinh: 2; Văn: 2; Anh văn: 1; Sử: 1; Địa: 1; GDCD: 2; Tin: 1). Hồ sơ cá nhân đủ chủng loại, giáo án soạn đầy đủ, đảm bảo tiến độ, chất lượng khá tốt (7/45 bộ tốt, 14,9% ); giáo viên dự giờ đảm bảo quy định, nhận xét đầy đủ.

Hạn chế:Hoạt động chuyên môn của nhà trường có nền nếp nhưng chất lượng giảng dạy chưa cao, các tiết dạy trung bình tỷ lệ còn cao:  nhiều tiết dạy  giáo viên còn nói nhiều, viết nhiều, làm việc nhiều, có tiết dạy còn áp đặt, thiếu phần dẫn, bài dạy dàn trãi, chưa làm rõ trọng tâm, thiếu hệ thống câu hỏi nêu vấn đề, tạo tình huống phát huy trí lực học sinh, chưa chú ý bao quát các đối tượng. Hồ sơ chuyên môn vẫn còn sai sót: trong sổ đầu bài có tiết không ghi tên bài dạy, không ghi hoặc chữa tiết PPCT;  có môn điểm miệng còn ít, còn sửa điểm sai quy chế. Hoạt động tổ nhóm màu sắc chuyên môn chưa đậm nét, nặng hành chính; có môn xây dựng chương trình chưa thật cụ thể, chi tiết , còn để cụm tiết, thực hiện chuyên đề chưa đảm bảo định lượng quy định, chưa theo hướng hội thảo phản biện. Năm học 2011 - 2012 kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên chưa đạt tỷ lệ quy định (84,3%); nhận xét, đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm còn do hiệu phó thực hiện; có giáo viên 5 năm không được kiểm tra toàn diện, ngược lại có người được kiểm tra liên tục; kiểm tra toàn diện giáo viên  còn do một người thực hiên. còn có trường hợp xếp loại học lực sai; có môn không đủ cơ số điểm thường xuyên; Sổ cấp phát văn bằng chứng chỉ chưa đóng dấu giáp lai, ở một số trang hiệu trưởng chưa ký.

Kết quả thanh tra hoạt động sư phạm của GV:

Xếp loại giờ dạy GV

Xếp loại hồ sơ GV

KSCL

TB trở lên

xếp loại thanh tra toàn diện GV

T/s

T

Kh

TB

T/s

T

Kh

TB

T/s

T

Kh

TB

57

1

29

27

47

7

34

6

51,8%

19

0

8

11

tỷ lệ%

1,7

50,8

47,5

%

49

72,3

12,8

%

0

42,1

57,9

IV. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Ưu điểm:Hiệu trưởng lo lắng, trách nhiệm, năng động trong việc tìm giải pháp   để xây dựng đội ngũ; đã xây dựng được tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường; có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định, đẹp, sắp xếp khoa học; các quyết định cơ bản đúng thể thức văn bản; đã xây dựng được quy định cụ thể về xét kỷ luật học sinh vi phạm.       

Hạn chế:Kế hoạch quản lý chuyên môn xây dựng chưa thật rõ nét; tỷ lệ kiểm tra toàn diện và chuyên đề giáo viên trong năm học 2011-2012 chưa đảm bảo quy định; nhận xét, đánh giá, xếp loại giáo viên cuối năm học 2010-2011 còn do hiệu phó thực hiện; cần tăng cường công tác quản lý hoạt động chuyên môn và việc sử dụng các loại hồ sơ.

Xếp loại chung: Đạt yêu cầu

V. YÊU CẦU, KIẾN NGHỊ

 Về chuyên môn, cần khắc phục những tồn tại về hồ sơ; tăng cường sinh hoạt tổ nhóm, báo cáo chuyên đề theo hướng hội thảo, phản biện; tích cực thao giảng theo chuyên đề, tổ chức đúc rút kinh nghiệm nghiêm túc, từng bước giúp nhau nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề; đẩy mạnh việc tự học, tự bồi dưỡng trong giáo viên. Tích cực tìm giải pháp hiệu quả về công tác bồi dưỡng đội ngũ. Có kế hoạch cụ thể chi tiết cho việc ôn tập thi tốt nghiệp, đại học, cao đẳng.

Nơi nhận:

- Giám đốc, Phó Giám đốc;                                                                                         

- Các phòng chức năng Sở;                                                              

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng GD&ĐT;

- Trang web của ngành; 

- Lưu: VT, TTr.                                                                            

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

Trần Trung Dũng

 
Thông báo - Giấy mời khác:
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10- Hệ công lập - Trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu (26/7/2017)
Kế hoạch trực tết Đinh Dậu 2017 (25/1/2017)
Kế hoạch, thể lệ cuộc thi tim hiểu 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh (1836-2016) (1/10/2016)
KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG HÈ 2016 (6/6/2016)
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp THPT từ khóa 1 đến khóa 12 (15/4/2016)
Kế hoạch trồng cây tết Bính Thân 2016 (29/1/2016)
Kế hoạch trực tết Bính Thân 2016 (29/1/2016)
KẾ HOẠCH TRỰC TẾT XUÂN ẤT MÙI 2015 (11/2/2015)
Các loại văn bản về giáo dục dùng cho thi khảo sát CBQL và Giáo viên năm 2014 (10/6/2014)
Kế hoạch lao động tháng 5-6 năm học 2013-2014 (21/5/2014)
CÁC VĂN BẢN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2014 (18/4/2014)
Kế hoạch tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - xuân Giáp Ngọ 2014 (24/1/2014)
Lich trực tết Giáp Ngọ 2014 (23/1/2014)
Quyết định điều động cán bộ, giáo viên coi thi tuyển sinh vào lớp 10 - THPT năm học 2013 - 2014 (24/6/2013)
Kế hoạch lao động phục vụ thi tốt nghiệp THPT và thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2012-2013 (20/5/2013)
Video clips
Tra cứu thông tin
Tra cứu thông tin website
Tra cứu văn bản
Thư viện giáo án điện tử
Liên kết Website
Hỗ trợ trực tuyến

Văn Phòng - 02396.287.799

Ngọc Hà - 0982.76.77.88
Truy cập hôm nay: 115
Tất cả: 6628732
Trang chủ   l   Giới thiệu chung   l   Tổ chức Nhà trường   l   Tin tức - Sự kiện   l   Thông báo - Lịch công tác   l   Bản tin công khai   l   Diễn đàn
 
© Copyright 2012-thptnguyenthibichchau.edu.vn , All rights reserved
® thptnguyenthibichchau.edu.vn giữ bản quyền nội dung trên website này.
Địa chỉ: Kỳ Thư - Kỳ Anh- Hà Tĩnh
Điện thoại: 0396577388; 0982.76.77.88
Website xem tốt nhất trên trình duyệt  Internet Explorer